Organisatie

Organisatie

Stichting De Cultuurkantine hanteert het raad van toezicht model met directie-bestuurder. Statuten en directiereglement zijn conform de Governance Code Cultuur opgesteld.

Raad van toezicht

Op 1 juni 2017 verwelkomen we Fiona Zachariasse tot onze Raad van Toezicht. Haar aandachtsgebieden zijn kunst en cultuur. meer info

Voorzitter:
Roelinda Vording, hoofd corporate communicatie Evides
Logo-2C-14px

Leden:
Diane Smits, controller supervisor Exxon Mobil
Logo-2C-14px
Marlies Hoosemans, bestuurder MEE West Brabant en SPRING
Logo-2C-14px
Heidi Klijsen, journalist
Logo-2C-14px
Fiona Zachariasse
Logo-2C-14px


Bestuur

Sinds november 2015 zijn Karin Fleur en Lisette Fleur directeur-bestuurder. Zij waren in 2011 de initiators van Stichting De Cultuurkantine. Lisette is grafisch ontwerper, verzorgt de financiën en heeft de artistieke leiding, contacten kunstenaars en het kunstveld.
Karin, communicatieadviseur, heeft de organisatorische taken op zich genomen en verzorgt de communicatie en pr.

Bonnie van Doorn is als freelance adviseur culturele sector verbonden aan De Cultuurkantine.

Rooster van aftreden
Heidi Klijsen, aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 mei 2018 (hierna nog drie maal benoembaar)
Voorzitter Roelinda Vording, aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 januari 2018 (hierna nog drie maal benoembaar)
Marlies Hoosemans, aandachtsgebied: zorg
Aangesteld 16 november 2015
Aftreden  1 september 2017 (hierna nog drie maal benoembaar)
Diane Kiliaan – Smits, aandachtsgebied: financien
Aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 mei 2017 (hierna nog drie maal benoembaar)

Organisatie

Organisatie
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslagen
➜ 2014
➜ 2015
Vacatures
Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen.
De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Facebook