Uitgangspunten

Uitgangspunten

Missie/visie
Stichting De Cultuurkantine zet kunst en kunstenaars in voor de empowerment van jeugdigen die zich in een achterstandspositie bevinden en bevordert zo op positieve wijze hun interactie met de maatschappij en hun verdere ontwikkeling.

Het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je leeft, heeft een groot effect op de ontwikkeling van een kind. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, concentreert zich beter en wordt sociaal vaardiger. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor kinderen in achterstandsposities. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze te grijpen. Ook de omgeving van het kind deelt mee in de trots en het zelfvertrouwen van het kind.

Cultuur ontstaat door de interactie tussen kinderen/jongeren en kunstenaars. Kunst maakt het mogelijk om geboeid te raken en ervaringen op te doen die in het eigen leven niet voorhanden zijn.

Uitgangspunten