Werkwijze

Werkwijze

Stichting De Cultuurkantine werkt met een raad van toezicht als bestuursmodel en de Governance Code Cultuur als leidraad.  Daarnaast passen we de Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice code toe. Met de Code Diversiteit & Inclusie draagt De Cultuurkantine bij aan een meer inclusieve cultuursector. We maken ruimte voor nieuwe verhalen en dragen bij aan een gelijkwaardige sector voor iedereen.

Wij streven naar sociale rechtvaardigheid en willen juist de jongeren bereiken die een hoge drempel naar cultuur hebben. Een goede samenwerking met onze partners zorgt voor het versterken en inspireren van elkaar én het aantrekken van een inclusief en divers publiek. De jongeren van de stichting zijn actief betrokken bij de invulling van het programma en het vormen van beleid.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Global Goals
De Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd, zijn doelen om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De Cultuurkantine heeft zich met Kunstkameraden drie belangrijke doelen gesteld:
– Kwaliteitsonderwijs
– Ongelijkheid verminderen
– Partnerschap om de doelen te bereiken

Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de code Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor de Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen. Deze verklaring moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de medewerker woont.

De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

  

 
 werkwijze3
 werkwijze4
werkwijze5