Werkwijze

Werkwijze

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Global Goals
De Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd, zijn doelen om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De Cultuurkantine heeft zich met Kunstkameraden drie belangrijke doelen gesteld:
– Kwaliteitsonderwijs
– Ongelijkheid verminderen
– Partnerschap om de doelen te bereiken

Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de code Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor de Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen. Deze verklaring moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de medewerker woont. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

  

 
 werkwijze3
 werkwijze4
werkwijze5