Kunstkameraden info

Lees meer over Lidia en Ema Vaneková

Kunstkameraden®
In onze visie is dat wie meedoet in de (amateur) kunst, meedoet in de samenleving. Het is ‘meedoen en meedelen’; het is nieuwsgierig zijn, je openstellen, elkaars verhalen horen en daardoor elkaar leren begrijpen en waarderen. Het energie krijgen van deelname en dit doorgeven aan anderen. Vanuit deze visie is het project Kunstkameraden ontwikkeld. De doelgroep waarop Kunstkameraden zich richt bestaat uit kinderen en jongeren met diverse (culturele) achtergronden in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Kunstkameraden is een belevenis met de duur van een half jaar. In deze periode werkt een aantal koppels die bestaan uit een professioneel (beeldend) kunstenaar en jongere in het atelier van de kunstenaar aan een kunstwerk. Daarnaast werken jongeren voor een langere periode in het atelier van De Cultuurkantine in Tilburg (Koningsplein 251).

De creatieve trajecten die de Kunstkameraden in West-Brabant doorlopen worden aan elkaar verbonden met bijeenkomsten en activiteiten gericht op de diverse doelgroepen waarbij de nadruk ligt op ontmoeten, verbinden en delen.

Kunstkameraden wordt o.a. financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds, gemeente Breda en gemeente Tilburg.