Bestuur

Home    Agenda    Contact    Kunstcollectie   Cultuurkantine_twitter  Cultuurkantine_facebook  Cultuurkantine_youtube  DCK_Sponsorlink_boven

Bestuur

Sinds november 2015 zijn Karin Fleur en Lisette Fleur directeuren-bestuurders. Zij waren in 2012 de initiators van Stichting De Cultuurkantine. Lisette is grafisch ontwerper, verzorgt de financiën en heeft de artistieke leiding, contacten kunstenaars en het kunstveld.
Karin, communicatieadviseur, heeft de organisatorische taken op zich genomen en verzorgt de communicatie en pr.

Bonnie van Doorn is als freelance adviseur culturele sector verbonden aan De Cultuurkantine.

 

Organisatie
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslagen
➜ 2014
Vacatures
Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de code Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor de Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen. Deze verklaring moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de medewerker woont. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur
De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

Facebook