Bestuur

Home    Agenda    Contact

   Cultuurkantine_twitter  Cultuurkantine_facebook  Cultuurkantine_youtube

Bestuur

Karin Fleur en Lisette Fleur waren in 2012 de initiators van Stichting De Cultuurkantine.

Voorzitter Raad van toezicht:
Roelinda Vording

Leden Raad van toezicht:
Diane Smits
Fiona Zachariasse

Directeur/bestuurder:
Lisette Fleur

 

 

Organisatie
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslagen
➜ 2014
➜ 2015
➜ 2016
➜ 2017
➜ 2018
➜ 2019
➜ 2020
➜ 2021
➜ 2022
Vacatures
Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de code Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor de Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen. Deze verklaring moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de medewerker woont. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur
De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.