Vacatures

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures

 

 

Organisatie

Organisatie
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslagen
➜ 2014
➜ 2015
➜ 2016
➜ 2017
➜ 2018
➜ 2019
2020
➜ 2021
➜ 2022
Vacatures
Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de code Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor de Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen. Deze verklaring moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de medewerker woont. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur
De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.