Organisatie

Organisatie

Stichting De Cultuurkantine hanteert het raad van toezicht model met directie-bestuurder. Statuten en directiereglement zijn conform de Governance Code Cultuur opgesteld.

Raad van toezicht

Voorzitter:
Roelinda Vording, manager afdeling Communicatie & Marketing Yulius
Logo-2C-14px

Leden:
Diane Smits, project coördinator pensioenen Exxon Mobil
Logo-2C-14px
Fiona Zachariasse, directeur Natuurmuseum Brabant
Logo-2C-14px

Bestuur
Lisette Fleur

Adviseur
Karin Fleur, communicatieadviseur
Logo-2C-14px
Heidi Klijsen, journalist, eindredacteur Consumentengids

Logo-2C-14px
Marris van de Luytgaarden

Rooster van aftreden
Diane Smits, aandachtsgebied: financien
Aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 mei 2024 (hierna nog een maal benoembaar)
Fiona Zachariasse, aangesteld 1 juni 2017
Aftreden 1 juni 2026 (hierna nog een maal benoembaar)
Voorzitter Roelinda Vording, aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 januari 2027 (hierna nog een maal benoembaar)

Organisatie

Organisatie
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslagen
➜ 2014
➜ 2015
➜ 2016
➜ 2017
➜ 2018
➜ 2019
2020
➜ 2021
➜ 2022
Vacatures
Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen. Daarnaast passen we de Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice code toe.
De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.