Organisatie

Organisatie

Stichting De Cultuurkantine hanteert het raad van toezicht model met directie-bestuurder. Statuten en directiereglement zijn conform de Governance Code Cultuur opgesteld.

Raad van toezicht

Voorzitter:
Roelinda Vording, manager dienstverlening ABG Organisatie
Logo-2C-14px

Leden:
Diane Smits, project coördinator pensioenen Exxon Mobil
Logo-2C-14px
Fiona Zachariasse, directeur Natuurmuseum Brabant
Logo-2C-14px

Bestuur
Lisette Fleur

Adviseur
Heidi Klijsen, journalist, eindredacteur Consumentengids
Logo-2C-14px
Marris van de Luytgaarden

Rooster van aftreden
Diane Smits, aandachtsgebied: financien
Aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 mei 2024 (hierna nog een maal benoembaar)
Fiona Zachariasse, aangesteld 1 juni 2017
Aftreden 1 juni 2023 (hierna nog twee maal benoembaar)
Voorzitter Roelinda Vording, aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 januari 2024 (hierna nog een maal benoembaar)

Organisatie

Organisatie
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslagen
➜ 2014
➜ 2015
➜ 2016
➜ 2017
➜ 2018
➜ 2019
Vacatures
Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen.
De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

Facebook