Organisatie

Organisatie

Stichting De Cultuurkantine hanteert het raad van toezicht model met directie-bestuurder. Statuten en directiereglement zijn conform de Governance Code Cultuur opgesteld.

Raad van toezicht

Voorzitter:
Roelinda Vording, hoofd corporate communicatie Evides
Logo-2C-14px

Leden:
Diane Smits, controller supervisor Exxon Mobil
Logo-2C-14px
Marlies Hoosemans, bestuurder MEE West Brabant en SPRING
Logo-2C-14px
Heidi Klijsen, journalist
Logo-2C-14px
Fiona Zachariasse
Logo-2C-14px


Bestuur

Lisette Fleur

Rooster van aftreden
Heidi Klijsen, aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 mei 2021 (hierna nog twee maal benoembaar)
Diane Smits, aandachtsgebied: financien
Aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 mei 2020 (hierna nog twee maal benoembaar)
Fiona Zachariasse, aangesteld 1 juni 2017
Aftreden 1 juni 2020 (hierna nog drie maal benoembaar)
Marlies Hoosemans, aandachtsgebied: zorg
Aangesteld 16 november 2015
Aftreden  1 september 2020 (hierna nog twee maal benoembaar)
Voorzitter Roelinda Vording, aangesteld 16 november 2015
Aftreden 1 januari 2021 (hierna nog twee maal benoembaar)

Organisatie

Organisatie
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslagen
➜ 2014
➜ 2015
➜ 2016
➜ 2017
➜ 2018
Vacatures
Gedragscode
Stichting De Cultuurkantine wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur, een gedragscode voor de culturele sector. Iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren voor Stichting De Cultuurkantine moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en deze aan de organisatie overleggen.
De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

Facebook